Jonas Högström – pappa kom hem – 3D scan

[Canvasio3DPro templateID=”1″ objectID=”2″][/Canvasio3DPro]

Vänligen vänta på att 3D-modellen ska laddas klart. Klicka sen och dra med musen för att rotera modellen. (Den grafiska visningen är optimal i Google Chrome)