3D scanning head – brass sculpture

[Canvasio3DPro templateID=”1″ objectID=”1″][/Canvasio3DPro]

Vänligen vänta på att 3D-modellen ska laddas klart. Klicka sen och dra med musen för att rotera modellen. (Den grafiska visningen är optimal i Google Chrome)